Επιστροφή στις επιλογές του Συστήματος Διαχείρισης Ειδικοτήτων Ιατρών

EDMS - Πίνακας Κενών Θέσεων


ΑΓΓΕ ΙΟΧΕ ΙΡΟΥ ΡΓΙΚΗ
ΑΙΜΑ ΤΟΛΟ ΓΙΑ
ΑΚΤΙ ΝΟΘΕ ΡΑΠΕ ΥΤΙΚΗ ΟΓ ΚΟΛΟ ΓΙΑ
ΑΚΤΙ ΝΟΛΟ ΓΙΑ
ΑΛΛΕ ΡΓΙΟ ΛΟΓΙΑ
ΑΝΑΙ ΣΘΗΣ ΙΟΛΟ ΓΙΑ
ΓΑΣΤ ΡΕΝΤ ΕΡΟΛ ΟΓΙΑ
ΓΕΝΙ ΚΗ-Ι ΑΤΡΙ ΚΗ
ΔΕΡΜ ΑΤΟΛ ΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΦΡ ΟΔΙΟ ΣΟΛΟ ΓΙΑ
ΕΝΔΟ ΚΡΙΝ ΟΛΟΓ ΙΑ-Δ ΙΑΒΗ ΤΗΣ- ΜΕΤΑ ΒΟΛΙ ΣΜΟΣ
ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ*
3
*
4
*
2
*
*
*
*
ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ-ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ*
*
3
3
*
4
*
*
*
*
ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ*
2
10
*
*
12
*
*
*
*
ΑΓΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ*
*
*
10
1
*
*
*
*
*
ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ2
*
3
*
*
4
*
*
*
*
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ*
*
*
10
*
10
*
1
*
*
ΑΤΤΙΚΟ*
2
*
*
3
*
*
*
*
*
Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ*
8
*
*
*
9
*
*
*
*
ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ. ΕΡΓ. ΠΑΘ/ΜΙΑΣ*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ *
*
*
*
*
*
*
*
*
*
EDMS - Πίνακας Κενών Θέσεων


ΑΓΓΕ ΙΟΧΕ ΙΡΟΥ ΡΓΙΚΗ
ΑΙΜΑ ΤΟΛΟ ΓΙΑ
ΑΚΤΙ ΝΟΘΕ ΡΑΠΕ ΥΤΙΚΗ ΟΓ ΚΟΛΟ ΓΙΑ
ΑΚΤΙ ΝΟΛΟ ΓΙΑ
ΑΛΛΕ ΡΓΙΟ ΛΟΓΙΑ
ΑΝΑΙ ΣΘΗΣ ΙΟΛΟ ΓΙΑ
ΓΑΣΤ ΡΕΝΤ ΕΡΟΛ ΟΓΙΑ
ΓΕΝΙ ΚΗ-Ι ΑΤΡΙ ΚΗ
ΔΕΡΜ ΑΤΟΛ ΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΦΡ ΟΔΙΟ ΣΟΛΟ ΓΙΑ
ΕΝΔΟ ΚΡΙΝ ΟΛΟΓ ΙΑ-Δ ΙΑΒΗ ΤΗΣ- ΜΕΤΑ ΒΟΛΙ ΣΜΟΣ
ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ*
2
7
8
*
*
*
*
*
*
ΕΛΠΙΣ*
*
*
5
*
6
*
*
*
*
ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ4
*
*
6
*
9
*
*
*
*
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ*
5
*
16
*
2
*
*
*
*
ΘΡΙΑΣΙΟ*
*
*
8
*
7
*
11
*
*
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ*
2
*
11
*
8
*
*
*
*
ΚΑΤ*
*
*
11
*
17
*
*
*
*
ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣΥΓΙΕΙΝΗΣ*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ΚΥΘΗΡΑ*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ΛΑΙΚΟ4
10
*
8
*
14
*
*
*
*
ΜΕΤΑΞΑ*
6
8
8
*
7
1
*
*
*
Ν. ΙΩΝΙΑΣ*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Ν. ΙΩΝΙΑΣ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ*
*
*
6
*
7
*
*
*
*
ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ*
*
*
*
*
2
*
*
*
*
ΝΙΚΑΙΑΣ*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ΝΙΚΑΙΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ*
2
*
12
*
10
*
3
*
*
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ*
*
*
5
*
*
*
*
*
*
ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ*
*
*
4
*
3
*
*
*
*
ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡ. & ΤΟΞΙΚΟΛ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ΠΑΤΗΣΙΩΝ*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ*
4
*
14
*
8
1
*
*
*
ΣΩΤΗΡΙΑ*
*
*
3
*
2
*
*
*
*
ΤΖΑΝΕΙΟ*
2
*
9
*
10
*
*
*
*
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ΩΝΑΣΕΙΟ*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
1ο ΙΚΑ*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
251 ΓΝΑ*
*
*
2
*
4
*
*
*
*
401 ΓΣΝΑ*
*
2
3
*
3
*
*
*
*
414 ΣΝΕΝ*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
417 ΝΙΜΙΤΣ*
*
*
6
*
9
*
*
*
*
6ο ΙΚΑ*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
7ο ΙΚΑ*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
EDMS - Πίνακας Κενών Θέσεων


ΑΓΓΕ ΙΟΧΕ ΙΡΟΥ ΡΓΙΚΗ
ΑΙΜΑ ΤΟΛΟ ΓΙΑ
ΑΚΤΙ ΝΟΘΕ ΡΑΠΕ ΥΤΙΚΗ ΟΓ ΚΟΛΟ ΓΙΑ
ΑΚΤΙ ΝΟΛΟ ΓΙΑ
ΑΛΛΕ ΡΓΙΟ ΛΟΓΙΑ
ΑΝΑΙ ΣΘΗΣ ΙΟΛΟ ΓΙΑ
ΓΑΣΤ ΡΕΝΤ ΕΡΟΛ ΟΓΙΑ
ΓΕΝΙ ΚΗ-Ι ΑΤΡΙ ΚΗ
ΔΕΡΜ ΑΤΟΛ ΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΦΡ ΟΔΙΟ ΣΟΛΟ ΓΙΑ
ΕΝΔΟ ΚΡΙΝ ΟΛΟΓ ΙΑ-Δ ΙΑΒΗ ΤΗΣ- ΜΕΤΑ ΒΟΛΙ ΣΜΟΣ

Τελευταία Ενημέρωση : Παρασκευή 14 Δεκ 2018 02:52