Επιστροφή στις επιλογές του Συστήματος Διαχείρισης Ειδικοτήτων Ιατρών

EDMS - Πίνακας Κενών Θέσεων


ΕΣΩΤ ΕΡΙΚΗ ΠΑ ΘΟΛΟ ΓΙΑ
ΙΑΤΡ ΙΚΗ ΒΙΟΠ ΑΘΟΛ ΟΓΙΑ /ΕΡΓ ΑΣΤΗ ΡΙΑΚΗ ΙΑ ΤΡΙΚΗ
ΙΑΤΡ ΙΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡ ΙΒΑΛ ΛΟΝΤ ΟΣ
ΙΑΤΡ ΟΔΙΚ ΑΣΤΙ ΚΗ
ΚΑΡΔ ΙΟΛΟ ΓΙΑ
ΚΥΤΤ ΑΡΟΛ ΟΓΙΑ
ΜΑΙΕ ΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥ ΝΑΙΚ ΟΛΟΓ ΙΑ
ΝΕΥΡ ΟΛΟΓ ΙΑ
ΝΕΥΡ ΟΧ/Ρ ΓΙΚΗ
ΝΕΦΡ ΟΛΟΓ ΙΑ
ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ*
16
*
*
*
*
*
*
4
*
ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ-ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ*
3
*
*
*
*
*
*
*
*
ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ*
*
*
*
*
7
*
*
6
*
ΑΓΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ*
7
*
*
*
*
*
*
*
*
ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ*
2
*
*
*
*
*
*
*
*
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ*
6
*
*
*
*
*
*
*
*
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ*
8
*
*
*
1
*
*
*
4
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ*
7
*
*
10
*
*
*
3
*
ΑΤΤΙΚΟ*
*
*
*
*
*
*
*
*
1
Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ*
18
2
*
*
1
*
*
*
*
ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ. ΕΡΓ. ΠΑΘ/ΜΙΑΣ*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ *
*
*
*
*
*
*
*
*
*
EDMS - Πίνακας Κενών Θέσεων


ΕΣΩΤ ΕΡΙΚΗ ΠΑ ΘΟΛΟ ΓΙΑ
ΙΑΤΡ ΙΚΗ ΒΙΟΠ ΑΘΟΛ ΟΓΙΑ /ΕΡΓ ΑΣΤΗ ΡΙΑΚΗ ΙΑ ΤΡΙΚΗ
ΙΑΤΡ ΙΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡ ΙΒΑΛ ΛΟΝΤ ΟΣ
ΙΑΤΡ ΟΔΙΚ ΑΣΤΙ ΚΗ
ΚΑΡΔ ΙΟΛΟ ΓΙΑ
ΚΥΤΤ ΑΡΟΛ ΟΓΙΑ
ΜΑΙΕ ΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥ ΝΑΙΚ ΟΛΟΓ ΙΑ
ΝΕΥΡ ΟΛΟΓ ΙΑ
ΝΕΥΡ ΟΧ/Ρ ΓΙΚΗ
ΝΕΦΡ ΟΛΟΓ ΙΑ
ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ*
28
*
*
*
4
*
*
*
1
ΕΛΠΙΣ*
3
*
*
*
*
*
*
*
*
ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ*
11
*
*
*
*
*
*
3
4
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ*
32
*
*
*
8
*
*
*
*
ΘΡΙΑΣΙΟ*
3
*
*
4
*
*
1
4
*
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ*
17
*
*
*
1
*
*
*
*
ΚΑΤ*
12
*
*
4
*
*
*
4
*
ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣΥΓΙΕΙΝΗΣ*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ΚΥΘΗΡΑ*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ΛΑΙΚΟ*
9
1
*
2
4
*
*
*
*
ΜΕΤΑΞΑ*
11
*
*
*
5
*
*
*
*
Ν. ΙΩΝΙΑΣ*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Ν. ΙΩΝΙΑΣ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ*
7
*
*
*
2
*
*
*
*
ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ*
2
*
*
5
*
*
*
*
*
ΝΙΚΑΙΑΣ*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ΝΙΚΑΙΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ*
10
2
*
7
1
*
*
4
5
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ*
5
*
*
*
*
*
*
*
*
ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ*
4
*
*
3
*
*
*
*
*
ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡ. & ΤΟΞΙΚΟΛ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ*
*
*
2
*
*
*
*
*
*
ΠΑΤΗΣΙΩΝ*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ*
16
*
*
9
2
*
*
*
6
ΣΩΤΗΡΙΑ*
12
1
*
12
3
*
*
*
*
ΤΖΑΝΕΙΟ*
7
*
*
4
*
*
*
4
4
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ2
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ΩΝΑΣΕΙΟ*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
1ο ΙΚΑ*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
251 ΓΝΑ*
7
*
*
4
*
*
*
*
*
401 ΓΣΝΑ*
6
*
*
*
*
*
*
*
*
414 ΣΝΕΝ*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
417 ΝΙΜΙΤΣ*
7
*
*
*
*
*
*
3
*
6ο ΙΚΑ*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
7ο ΙΚΑ*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
EDMS - Πίνακας Κενών Θέσεων


ΕΣΩΤ ΕΡΙΚΗ ΠΑ ΘΟΛΟ ΓΙΑ
ΙΑΤΡ ΙΚΗ ΒΙΟΠ ΑΘΟΛ ΟΓΙΑ /ΕΡΓ ΑΣΤΗ ΡΙΑΚΗ ΙΑ ΤΡΙΚΗ
ΙΑΤΡ ΙΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡ ΙΒΑΛ ΛΟΝΤ ΟΣ
ΙΑΤΡ ΟΔΙΚ ΑΣΤΙ ΚΗ
ΚΑΡΔ ΙΟΛΟ ΓΙΑ
ΚΥΤΤ ΑΡΟΛ ΟΓΙΑ
ΜΑΙΕ ΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥ ΝΑΙΚ ΟΛΟΓ ΙΑ
ΝΕΥΡ ΟΛΟΓ ΙΑ
ΝΕΥΡ ΟΧ/Ρ ΓΙΚΗ
ΝΕΦΡ ΟΛΟΓ ΙΑ

Τελευταία Ενημέρωση : Τρίτη 02 Ιουν 2020 02:16