Επιστροφή στις επιλογές του Συστήματος Διαχείρισης Ειδικοτήτων Ιατρών

EDMS - Πίνακας Κενών Θέσεων


ΣΤΟΜ ΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΝ ΑΘΟΠ ΡΟΣΩ ΠΙΚΗ ΧΕΙ ΡΟΥΡ ΓΙΚΗ
ΦΥΣΙ ΚΗ Ι ΑΤΡΙ ΚΗ & ΑΠΟ ΚΑΤΑ ΣΤΑΣΗ
ΧΕΙΡ ΟΥΡΓ ΙΚΗ
ΧΕΙΡ ΟΥΡΓ ΙΚΗ ΘΩΡΑ ΚΟΣ
ΧΕΙΡ ΟΥΡΓ ΙΚΗ ΠΑΙΔ ΩΝ
ΨΥΧΙ ΑΤΡΙ ΚΗ
ΨΥΧΙ ΑΤΡΙ ΚΗ Π ΑΙΔΙ ΟΥ Κ ΑΙ Ε ΦΗΒΟΥ
ΩΤΟΡ ΙΝ/Γ ΙΑ
ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ*
*
*
*
*
*
*
*
ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ*
*
*
*
*
*
*
*
ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ-ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ*
*
*
*
*
*
*
*
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ*
*
*
*
*
*
*
*
ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ*
*
*
*
*
*
*
*
ΑΓΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ*
*
3
*
1
*
*
*
ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ*
*
*
*
*
*
*
*
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ*
*
*
*
*
*
*
*
ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ*
*
*
*
*
*
*
*
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ*
*
*
*
*
*
*
*
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ*
*
*
*
*
*
*
*
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ*
*
*
*
*
*
*
*
ΑΤΤΙΚΟ3
*
*
1
*
*
*
*
Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ*
*
*
*
*
*
*
*
ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ*
*
*
*
*
*
*
*
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ*
*
*
*
*
*
*
*
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ. ΕΡΓ. ΠΑΘ/ΜΙΑΣ*
*
*
*
*
*
*
*
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ *
3
*
*
*
*
*
*
EDMS - Πίνακας Κενών Θέσεων


ΣΤΟΜ ΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΝ ΑΘΟΠ ΡΟΣΩ ΠΙΚΗ ΧΕΙ ΡΟΥΡ ΓΙΚΗ
ΦΥΣΙ ΚΗ Ι ΑΤΡΙ ΚΗ & ΑΠΟ ΚΑΤΑ ΣΤΑΣΗ
ΧΕΙΡ ΟΥΡΓ ΙΚΗ
ΧΕΙΡ ΟΥΡΓ ΙΚΗ ΘΩΡΑ ΚΟΣ
ΧΕΙΡ ΟΥΡΓ ΙΚΗ ΠΑΙΔ ΩΝ
ΨΥΧΙ ΑΤΡΙ ΚΗ
ΨΥΧΙ ΑΤΡΙ ΚΗ Π ΑΙΔΙ ΟΥ Κ ΑΙ Ε ΦΗΒΟΥ
ΩΤΟΡ ΙΝ/Γ ΙΑ
ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ*
*
*
*
*
*
*
*
ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ*
*
1
*
3
*
*
*
ΕΛΠΙΣ*
*
2
*
*
*
*
*
ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ*
*
*
1
*
*
*
*
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ*
*
*
*
*
*
*
*
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ*
*
*
9
*
*
*
*
ΘΡΙΑΣΙΟ*
2
3
*
*
*
*
*
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ1
*
*
4
*
*
*
*
ΚΑΤ*
*
*
*
*
*
*
*
ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣΥΓΙΕΙΝΗΣ*
*
*
*
*
*
*
*
ΚΥΘΗΡΑ*
*
*
*
*
*
*
*
ΛΑΙΚΟ*
*
*
*
*
*
*
5
ΜΕΤΑΞΑ*
*
*
5
*
*
*
4
Ν. ΙΩΝΙΑΣ*
*
*
*
*
*
*
*
Ν. ΙΩΝΙΑΣ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ1
*
*
*
*
*
*
5
ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ*
*
*
*
*
*
*
*
ΝΙΚΑΙΑΣ*
*
*
*
*
*
*
*
ΝΙΚΑΙΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ*
*
7
3
3
*
*
5
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ*
*
*
*
*
*
*
*
ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ*
*
2
*
*
*
*
*
ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ*
*
*
*
*
*
*
1
ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡ. & ΤΟΞΙΚΟΛ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ*
*
*
*
*
*
*
*
ΠΑΤΗΣΙΩΝ*
*
*
*
*
*
*
*
ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ*
*
*
*
*
*
*
*
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ*
*
*
*
*
*
*
*
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ*
*
1
2
*
*
*
*
ΣΩΤΗΡΙΑ*
*
*
5
*
*
*
2
ΤΖΑΝΕΙΟ1
*
8
*
2
*
*
3
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ*
*
*
*
*
*
*
*
ΩΝΑΣΕΙΟ*
*
*
4
*
*
*
*
1ο ΙΚΑ*
*
*
*
*
*
*
*
251 ΓΝΑ*
*
*
*
*
*
*
*
401 ΓΣΝΑ*
*
*
*
*
*
*
*
414 ΣΝΕΝ*
*
*
*
*
*
*
*
417 ΝΙΜΙΤΣ*
*
*
*
*
*
*
*
6ο ΙΚΑ*
*
*
*
*
*
*
*
7ο ΙΚΑ*
*
*
*
*
*
*
*
EDMS - Πίνακας Κενών Θέσεων


ΣΤΟΜ ΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΝ ΑΘΟΠ ΡΟΣΩ ΠΙΚΗ ΧΕΙ ΡΟΥΡ ΓΙΚΗ
ΦΥΣΙ ΚΗ Ι ΑΤΡΙ ΚΗ & ΑΠΟ ΚΑΤΑ ΣΤΑΣΗ
ΧΕΙΡ ΟΥΡΓ ΙΚΗ
ΧΕΙΡ ΟΥΡΓ ΙΚΗ ΘΩΡΑ ΚΟΣ
ΧΕΙΡ ΟΥΡΓ ΙΚΗ ΠΑΙΔ ΩΝ
ΨΥΧΙ ΑΤΡΙ ΚΗ
ΨΥΧΙ ΑΤΡΙ ΚΗ Π ΑΙΔΙ ΟΥ Κ ΑΙ Ε ΦΗΒΟΥ
ΩΤΟΡ ΙΝ/Γ ΙΑ

Τελευταία Ενημέρωση : Πέμπτη 09 Ιουλ 2020 02:23