wrapper

Πέμπτη, 22/04/2021

  Γ. Πατούλης: «Η Περιφέρεια Αττικής περνά σε μια νέα φάση. Σε ένα χρόνο κάναμε πράξη όσα οι πολίτες προσδοκούσαν επί δεκαετίες» Τα αποτελέσματα από τη λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής κατάθεσης αιτήσεων και ...

ΔΤ Περιφέρειας Αττικής

Πέμπτη, 22/04/2021

  Γ. Πατούλης: «Πρόκειται για μια σημαντική ημέρα για το Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Με τη στενή συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρώτου Βαθμού εξασφαλίζουμε την υδροδότηση των λιμνών και συνολικά του ...

ΔΤ Περιφέρειας Αττικής

Πέμπτη, 22/04/2021

Γ. Πατούλης: «Η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και η προστασία των καταναλωτών ιδιαίτερα αυτή τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας είναι προτεραιότητα-Δεν θα επιτρέψουμε φαινόμενα παραβατικότητας» Με εντολή του Περιφερειάρχη...

ΔΤ Περιφέρειας Αττικής

Πέμπτη, 22/04/2021

Σε εφαρμογή των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας κορωνοϊού COVID - 19 όλοι οι πωλητές των λαϊκών αγορών της Περιφέρειας Αττικής θα εργάζονται στις λαϊκές αγορές, σύμφωνα με τις λίστες που θα αναρτώνται απ...

Νέα / Ανακοινώσεις για τις Λαϊκές Αγορές

Τετάρτη, 21/04/2021

Ολοκληρώθηκε από την επιτροπή η αξιολόγηση των έργων που συμμετείχαν στις 4 κατηγορίες του διαγωνισμού της Περιφέρειας Αττικής, με θέμα τα 200 χρόνια από την Επανάσταση. Τα πρώτα βραβεία έλαβαν: Καλύτερου ποιητικού έργ...

Γενικές Ανακοινώσεις

Τρίτη, 20/04/2021

Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η με αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 24489/16-04-2021 (ΦΕΚ 1558/Β/17-04-2021) Κοινή Υπουργική Απόφαση, με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊο...

Γενικές Ανακοινώσεις

Δευτέρα, 19/04/2021

Ανάρτηση των Πινάκων Υποψηφιοτήτων (Γ) των Προσκλήσεων με ΑΔΑ: Ψ9ΖΟ7Λ7-Ε00 και ΑΔΑ: ΨΝ2Λ7Λ7-Υ5Η όπως εγκρίθηκαν με τις υπ’ Αρ. 795/06-04-2021 (ΑΔΑ: ΨΒΞΜ7Λ7-Π7Ψ) και 796/06-04-2021 (ΑΔΑ: ΨΑ3Μ7Λ7-ΛΞ7) αντίστοιχες Αποφάσεις...

Ανακοινώσεις Σχετικές με Διαγωνισμούς

Δευτέρα, 19/04/2021

Ανάρτηση του Πίνακα Υποψηφιοτήτων (Γ) της Πρόσκλησης ΑΔΑ: 9ΚΓΘ7Λ7-9Α2 όπως εγκρίθηκε με τη με Αρ. 797/06-04-2021 ΑΔΑ: ΨΞΘ37Λ7-ΧΔΠ Απόφαση της Οικονομική Επιτροπής. Ο πίνακας κατάταξης είναι σε μορφή pdf και με τους αριθ...

Ανακοινώσεις Σχετικές με Διαγωνισμούς

Παρασκευή, 09/04/2021

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιοποιήθηκε, την Τρίτη 30-03-2021, η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πιστοποίηση και εγγραφή στο Μητρώο των Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.). Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένω...

Ανακοινώσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Τρίτη, 06/04/2021

Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε ο με αριθμ.4790 (ΦΕΚ 48/31-3-2021) Νόμος, αναφορικά  με τις Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID...

Γενικές Ανακοινώσεις

Παρασκευή, 02/04/2021

Λήξη της Εποχικής Λειτουργίας και Λήψη Προληπτικών Υγειονομικών Μέτρων στο πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησης των ζωνών παραγωγής και αλιείας Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων που αφορά στη ζώνη παραγωγής V: Καματερό Σαλαμίνα...

Ζώνες Παραγωγής Οστράκων ΠΕ Νήσων

Πέμπτη, 01/04/2021

Φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις της Αυστραλίας που αφορούν τον επιβλαβή οργανισμό Trogoderma granarium

Έπειτα από αλλεπάλληλες απορρίψεις φορτίων λόγω παρουσίας του εν λόγω οργανισμού, o Εθνικός Οργανισμός Προστασίας Φυτών (NPPO) της Αυστραλίας αποφάσισε την εφαρμογή επειγόντων μέτρων για τη διαχείριση του φυτοϋγειονομικο...

Ανακοινώσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Βασικές Πληροφορίες

Με το Πρόγραμμα Καλλικράτης, καθιερώνονται οι Περιφέρειες, ως αυτοδιοικούμενα κατά τόπο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, Β' βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι Περιφέρειες σχεδιάζουν, προγραμματίζουν και υλοποιούν πολιτικές σε περιφερειακό επίπεδο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη και τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές.

Η Περιφέρεια Αττικής περιλαμβάνει το Νομό Αττικής, έχει έδρα την Αθήνα και συνιστάται από τις παρακάτω Περιφερειακές Ενότητες:

  • Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών
  • Περιφερειακή Ενότητα Νότιου Τομέα Αθηνών
  • Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών
  • Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών
  • Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς
  • Περιφερειακή Ενότητα Νήσων
  • Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής
  • Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής

Η είσοδος του κοινού στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής γίνεται κάθε εργάσιμη ημέρα από 9:00 έως 15:00 με εξαίρεση τα γραφεία πρωτοκόλλου στα οποία επιτρέπεται η είσοδος του κοινού από 7:30 έως 15:30.

Hide Main content block
A- A A+
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο patt.gov.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.