wrapper

Παρασκευή, 18/06/2021

Συνάντηση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη με τον Δήμαρχο Μεγαρέων Γ. Σταμούλη

Γ. Πατούλης: « Προτεραιότητά μας σε συνεργασία με την πολιτεία, η θωράκιση περιοχών της Αττικής που έχουν πληγεί, με παρεμβάσεις που θα συμβάλουν ώστε όλοι πολίτες να νιώθουν ασφαλείς»   Στο πλαίσιο των επαφών που...

ΔΤ Περιφέρειας Αττικής

Πέμπτη, 17/06/2021

Υπεγράφη σήμερα από τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη και τον Δήμαρχο Σπετσών Π. Λυράκη η Προγραμματική Σύμβαση για την Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων

    Γ. Πατούλης: «Με στρατηγικό σχεδιασμό προχωράμε στη δημιουργία μιας πράσινης Περιφέρειας στην Αττική, πρότυπο, Υγείας και Ευζωίας. Βάζουμε τέλος σε ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί δεκαετίες τους κατοίκους των...

ΔΤ Περιφέρειας Αττικής

Πέμπτη, 17/06/2021

Συνάντηση και  διαβούλευση του  Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη με τους Προέδρους Επαγγελματικών Επιμελητηρίων Αθηνών και Πειραιά, ενόψει της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027

Γ. Πατούλης: « Στην προσπάθεια στήριξης και ανάταξης της επιχειρηματικότητας στην Αττική τα επιμελητήρια είναι στρατηγικοί εταίροι και συνοδοιπόροι μας»   Στο πλαίσιο της διαβούλευσης που έχει ξεκινήσει η Περιφέρε...

ΔΤ Περιφέρειας Αττικής

Πέμπτη, 17/06/2021

Ενημέρωση περί έκδοσης του Νόμου υπ'αριθμ.4807 ΦΕΚ 96 Τεύχος α' /11-6-2021  όπου στο  άρθρο 41 αυτού αναφέρεται η  παράταση θητείας οργάνων διοίκησης σωματείων, συλλόγων γονέων μαθητών πρωτοβάθμιας και δευ...

Γενικές Ανακοινώσεις

Δευτέρα, 14/06/2021

Σας ενημερώνουμε ότι από τις 15/06/2021 επιτρέπεται η λειτουργία για τη δια ζώσης διεξαγωγή μαθημάτων/διδασκαλίας των Ερασιτεχνικών Σχολών Χορού (ΠΔ 457/1983 ΦΕΚ174/Α΄/28.11.1983) σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες του ΥΠΠ...

Γενικές Ανακοινώσεις

Δευτέρα, 14/06/2021

Εκδόθηκε η με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 36587/10-6-2021 (ΦΕΚ 2476/Β΄/10-6-2021) Κοινή Υπουργική Απόφαση, με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύν...

Γενικές Ανακοινώσεις

Πέμπτη, 17/06/2021

Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικού Τομέα Αθηνών, κ. Α. Λεωτσάκου, με την Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος

Ο Αντιπεριφερειάρχης του Δυτικού Τομέα Αθηνών, κ. Α. Λεωτσάκος, συναντήθηκε με εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Ψυκτικών Ελλάδος. Στο πλαίσιο των βασικών προτεραιότητων της Περιφέρειας Αττικής είναι η επικοινωνία με Επαγγελμα...

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΔΤ Αθηνών

Τρίτη, 08/06/2021

Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφέρεια Αττικής προτίθεται να συμμετάσχει στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών «FREEFROM 2021» που θα πραγματοποιηθεί στις 23 και 24 Νοεμβρίου 2021 στο κέντρο “RAI Amsterdam”. Η πρόσκληση α...

Εμπορικές Εκθέσεις

Τρίτη, 01/06/2021

Στον παρόντα σύνδεσμο δημοσιεύεται σχέδιο από το ηλεκτρονικό αρχείο κατασκευασμένου δικτύου ομβρίων της ΕΥΔΑΠ που διαθέτει η Δ/νση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής (Δ.Ε.Α.Π.Π.Α). Σας ενημερώνουμε όμω...

2.10 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ - Χρήσιμες Πληροφορίες

Δευτέρα, 24/05/2021

Δημόσια διαβούλευση για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Αττικής

Κάθε Περιφέρεια της Ελληνικής Επικράτειας έχει την υποχρέωση να εκπονήσει Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ), σύμφωνα με το Ν.4414/2016 (ΦΕΚ 149/τ.Α/09-08-2016). Το «Περιφερειακό Σχέδιο...

Διαβουλεύσεις

Παρασκευή, 28/05/2021

Προσοχή: Δίνεται παράταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι και 18 Ιουνίου 2021 (ακολουθεί νεα σχετική πρόσκληση). Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφέρεια Αττικής προτίθεται να συμμετάσχει στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών «TU...

Εμπορικές Εκθέσεις

Παρασκευή, 28/05/2021

Σύμφωνα με την απόφαση 366360/11-5-2021 (ΑΔΑ 9ΞΑΧ7Λ7-ΖΨΔ) του αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής, ορίστηκε νέος χώρος λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Σαλαμίνας ημέρα Πέμπτη. Προκειμένου να...

Νέα / Ανακοινώσεις για τις Λαϊκές Αγορές

Πέμπτη, 27/05/2021

Συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στο LIFE-IP 4 NATURA: Επιλογή περιοχών για την εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων Η Περιφέρειας Αττικής έχει στους βασικούς της στόχους την προστασία της βιοποικιλότητας, μέσω έργων και στ...

Ανακοινώσεις Προγράμματος Life

Παρασκευή, 28/05/2021

Σας ενημερώνουμε ότι, οι αναφερόμενες λαϊκές αγορές στο σχετικό έγγραφο που ακολουθεί θα λειτουργούν τον μήνα Ιούνιο 2021 στις οδούς που αναγράφονται.

Νέα / Ανακοινώσεις για τις Λαϊκές Αγορές

Τρίτη, 25/05/2021

Προκηρύσσουμε γραπτές εξετάσεις Β ́ περιόδου (ΙΟΥΝΙΟΣ 2021) για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων/Επιβατών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1071/2009 του Ευρωπαϊκ...

Εξετάσεις Οδικών Μεταφορέων

Βασικές Πληροφορίες

Με το Πρόγραμμα Καλλικράτης, καθιερώνονται οι Περιφέρειες, ως αυτοδιοικούμενα κατά τόπο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, Β' βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι Περιφέρειες σχεδιάζουν, προγραμματίζουν και υλοποιούν πολιτικές σε περιφερειακό επίπεδο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη και τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές.

Η Περιφέρεια Αττικής περιλαμβάνει το Νομό Αττικής, έχει έδρα την Αθήνα και συνιστάται από τις παρακάτω Περιφερειακές Ενότητες:

  • Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών
  • Περιφερειακή Ενότητα Νότιου Τομέα Αθηνών
  • Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών
  • Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών
  • Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς
  • Περιφερειακή Ενότητα Νήσων
  • Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής
  • Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής

Η είσοδος του κοινού στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής γίνεται κάθε εργάσιμη ημέρα από 9:00 έως 15:00 με εξαίρεση τα γραφεία πρωτοκόλλου στα οποία επιτρέπεται η είσοδος του κοινού από 7:30 έως 15:30.

Hide Main content block
A- A A+
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο patt.gov.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.