wrapper

Χαιρετισμός Περιφερειάρχη,

κας Ρένας Δούρου

Η Χάρτα Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Πολιτών, που ψήφισε το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ύστερα από πρωτοβουλία της Περιφερειακής Αρχής, είναι ένα κείμενο υψηλής συμβολικής και ουσιαστικής σημασίας.

Η συμβολική του σημασία έγκειται στο γεγονός ότι σηματοδοτεί ένα είδος σύγχρονου «κοινωνικού συμβολαίου» μεταξύ των πολιτών και της Περιφέρειας.

Η ουσιαστική του σημασία αφορά στο ότι μπορεί να αποτελέσει μία σύγχρονη πυξίδα των Δικαιωμάτων και των Υποχρεώσεων των πολιτών στη σχέση τους με τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής.

Με άλλα λόγια, η Χάρτα αποτελεί το σύγχρονο εχέγγυο χρηστής Διοίκησης και δέσμευσης της Περιφέρειας για παροχή υψηλής ποιότητας δημοσίων υπηρεσιών στους πολίτες.

Λειτουργεί ως «θεματοφύλακας», επιβεβαιώνοντας τα θεμελιώδη δικαιώματα που έχουν οι πολίτες στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής. Δικαιώματα που συνεπάγονται και εύλογους περιορισμούς με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις που τους αναλογούν.

Η Χάρτα προάγει θεμελιώδη δικαιώματα που εδράζονται σε οικουμενικές αξίες, όπως η ισότητα και η αξιοπρέπεια του ανθρώπου, που αποτελούν χαρακτηριστικούς δείκτες, αποκαλυπτικούς της ποιότητας της Δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

Το δικαίωμα όλων των πολιτών στην ισότιμη μεταχείριση χωρίς διακρίσεις όταν προσέρχονται στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής, το δικαίωμα στην πλήρη ενημέρωση όλων των πολιτών και η ειδική μέριμνα για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των Ατόμων με Αναπηρία, αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα του είδους της Δημόσιας Διοίκησης που υπηρετεί η σημερινή Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής.

Μη διστάζοντας να θίξουμε χρόνιες παθογένειες, διεκδικώντας παράλληλα και τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για τη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιχειρούμε καθημερινά να αλλάξουμε το πρότυπο άσκησης Δημόσιας Διοίκησης.

Με τη μηδενική ανοχή που επιδεικνύουμε σε φαινόμενα διαφθοράς.

Με παρεμβάσεις όπως είναι η απλούστευση των διαδικασιών με τη ριζική μείωση των απαιτούμενων υπογραφών για σειρά διοικητικών πράξεων, αλλά και η αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών με την καταγραφή των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Αττικής.

 

 

Χάρτα Δικαιωμάτων & Υποχρεώσεων Πολιτών

Η Περιφέρεια Αττικής είναι η πρώτη περιφέρεια της χώρας που θέσπισε την προβλεπόμενη από τον "Καλλικράτη" Χάρτα Δικαιωμάτων & Υποχρεώσεων Πολιτών. Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 26.5.2016 εγκρίθηκε το κείμενο της Χάρτας, για την κατάρτιση του οποίου εργάστηκε η Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη σε συνεργασία με τον Περιφερειακό Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης, ο οποίος είναι αρμόδιος να επεμβαίνει σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων της Χάρτας. 

Στο κείμενο αυτό συνοψίζονται όλα τα δικαιώματα -και οι αντίστοιχοι περιορισμοί δικαιωμάτων- που έχουν οι πολίτες στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής. Η Χάρτα αποτελείται από 6 μέρη, τα οποία περιλαμβάνουν επιγραμματικά τα εξής: 

Α' ΜΕΡΟΣ: ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
1.Το δικαίωμα της αναφοράς στις αρχές
2. Το δικαίωμα υποβολής αίτησης
3. Το δικαίωμα εμπρόθεσμης διεκπεραίωσης αιτημάτων

Β' ΜΕΡΟΣ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
4. Το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης
5. Το δικαίωμα αμεροληψίας και ίσης μεταχείρισης χωρίς διακρίσεις
6. Το δικαίωμα τήρησης του τύπου των διοικητικών πράξεων
7. Το δικαίωμα της αιτιολογίας των ατομικών διοικητικών πράξεων 
8. Το δικαίωμα σεβασμού της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του πολίτη
9. Το δικαίωμα συμμόρφωσης προς τις δικαστικές αποφάσεις

Γ΄ΜΕΡΟΣ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
10.Το δικαίωμα πληροφόρησης
11. Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και περαιτέρω χρήσης αυτών.
12. Το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
13. Το δικαίωμα τήρησης της υπηρεσιακής εχεμύθειας

Δ΄ΜΕΡΟΣ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 
14. Το δικαίωμα βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής και επικύρωσης αντιγράφων
15. Το δικαίωμα χορήγησης βεβαίωσης καταχώρισης εγγράφου

Ε΄ΜΕΡΟΣ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΙΓΟΜΕΝΩΝ
16. Το δικαίωμα υποβολής αίτησης θεραπείας
17. Το δικαίωμα ειδικής προσφυγής στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
18. Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στον Περιφερειακό Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης
19. Το δικαίωμα εξωδικαστικού συμβιβασμού

ΣΤ' ΜΕΡΟΣ: ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
20. Το δικαίωμα σεβασμού της επαγγελματικής ελευθερίας
21. Το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και στην ελεύθερη επικοινωνία
22. Το δικαίωμα στην προστασία του περιβάλλοντος 
23. Το δικαίωμα προστασίας της υγείας
24. Το δικαίωμα στην εκπαίδευση
25. Το δικαίωμα στην ελευθερία της τέχνης
26. Το δικαίωμα στην πολιτική προστασία 
27. Το δικαίωμα στη διαβούλευση
28. Το δικαίωμα και η υποχρέωση αξιοπρεπούς συμπεριφοράς

Σημειωτέον ότι η Χάρτα περιορίζεται στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των πολιτών και δεν υποκαθιστά τον Οδηγό του Πολίτη.

 Ακολουθεί το αρχείο της Χάρτας Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων για τον Πολίτη.

Attachments:
ΑρχείοΜέγεθος αρχείουΤελευταία Επεξεργασία
Download this file (160727_harta.pdf)Χάρτα Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Πολιτών640 kB2016-07-27 10:39
A- A A+
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο patt.gov.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.