wrapper

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

ΜΕΤΡΟ 4: «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ»

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ Ή ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ»

ΔΡΑΣΗ 4.3.4: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ»Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ Α Λ Ε Ι

Τους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους:

  • ΔΗΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράση: 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014-2020.

Στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν στην επέκταση και βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη ή/και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Στόχοι:

  • Μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων καθώς και ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων

  • Η εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς προσπελασιμότητας στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στις αγροτικές περιοχές καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου, η οποία με την παράλληλη βελτίωση και εκσυγχρονισμό των καλλιεργητικών μεθόδων (πρόσβαση μηχανών, εύκολη διακίνηση της παραγωγής κ.λπ.) αναμένεται να συμβάλλει στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων, με θετικές επιπτώσεις στο αγροτικό εισόδημα.

Πεδίο & Γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής

Το πεδίο εφαρμογής της δράσης περιλαμβάνει την κατασκευή έργων πρόσβασης σε γεωργική γη ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση με υποχρεωτική την ασφαλτόστρωση ή τσιμεντόστρωση σε εκτός σχεδίου περιοχές στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Αττικής.

Οι δράσεις θα πρέπει να είναι συμβατές με τους όρους και προϋποθέσεις του ΠΑΑ 2014-2020. Οι προτεινόμενες πράξεις θα αφορούν κατασκευή έργου πρόσβασης σε γεωργική ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση που, εκτός από την υποχρεωτική τσιμεντόστρωση ή ασφαλτόστρωση, θα αφορούν υλοποίηση σε εκτός σχεδίου περιοχή, θα προβλέπονται στον σχετικό δημοτικό σχεδιασμό, ενώ δεν θα περιλαμβάνουν δαπάνες που αφορούν συνήθεις παρεμβάσεις συντήρησης, και δεν θα αφορούν στήριξη σε δρόμους που εξυπηρετούν τη γενική κυκλοφορία και αποτελούν μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου. Κάθε πράξη θα αναφέρεται σε μία (1) αγροτική οδό.

Για τις προτεινόμενες πράξεις θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον οριστική μελέτη και οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις (δύναται να χρήζουν επικαιροποίησης) καθώς και στοιχεία τεκμηρίωσης απόκτησης γης ή, στην περίπτωση που απαιτούνται απαλλοτριώσεις, ύπαρξη απόφασης καθορισμού τιμών μονάδας από το δικαστήριο.

Περαιτέρω πληροφορίες

Η βασική διαφορά με την οδοποιία που δυνητικά μπορεί να ενισχυθεί σε περιοχές CLLD/LEADER, μέσω του άρθρου 20§1β «Επενδύσεις για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση όλων των τύπων υποδομών μικρής κλίμακας» είναι ότι:

Η ενισχυόμενη οδοποιία, από την παρούσα δράση, ως κύριο ωφελούμενο έχει το γεωργό – κτηνοτρόφο και στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασής του στη γεωργική, κτηνοτροφική ή μικτή (φυτική και ζωική παραγωγή) εκμετάλλευση.

Σε περίπτωση συμβολής της αγροτικής οδού με εθνικό ή επαρχιακό οδικό δίκτυο, για τη διαμόρφωση της συμβολής και τη σήμανση αυτής βάσει της τεχνικής μελέτης της οδού, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η σύμφωνη γνώμη-έγκριση της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων ανέρχεται σε 1.000.000,00 € και το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% του συνολικού προϋπολογισμού.

Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 100.000 €.

Ως μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 600.000 €.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

H αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ (www.opsaa.gr/RDIIS) συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά/έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται τα στελέχη του δυνητικού δικαιούχου, να διαθέτουν ατομικό κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣΑΑ.

 

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 11/06/2018

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 24/09/2018

Ημερομηνία υποβολής, υπογεγραμμένης αίτησης στήριξης και συνημμένων εγγράφων για τα οποία δεν απαιτείται υποβολή, στην ΕΥΔΕΠ Περ. Αττικής: 01/10/2018 23/11/2018.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής, υπογεγραμμένης αίτησης στήριξης και συνημμένων δικαιολογητικών/εγγράφων για τα οποία δεν απαιτείται η ηλεκτρονική υποβολή, στην ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής είναι η 30/11/2018 και έως ώρα 15:00 (η ίδια ημερομηνία και χρονικό όριο πρέπει να αναγράφεται και στο Δελτίο Αποστολής της υπηρεσίας μεταφοράς εγγράφων)

Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις στήριξης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣΑΑ.

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνοι είναι οι κ.κ. Ειρήνη Ντότσικα, τηλέφωνο 213 150 1517, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και Χρήστος Σιμιτόπουλος, τηλέφωνο 213 150 1525, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Μπορείτε επίσης να επισκευτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση του ΠΑΑ www.agrotikianaptixi.gr ή την ιστοσελίδα της ΕΥΔΕΠ Περ. Αττικής www.pepattikis.gr.

Ακολουθεί το κείμενο της Πρόσκλησης:

Attachments:
ΑρχείοΜέγεθος αρχείουΤελευταία Επεξεργασία
Download this file (180618_prosklisi.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ456 kB2018-06-18 12:58
Download this file (1η-Τροποποίηση-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ-ΑΓΡΟΤΙΚΗ-ΟΔΟΠΟΙΙΑ-Αττική_ΨΥ217Λ7-Χ5Σ.pdf)1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ428 kB2018-10-15 14:07
A- A A+
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο patt.gov.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.