wrapper

Καλούνται οι οικονομικοί φορείς, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας, να υποβάλλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την εργασία αποξήλωσης ή αποσύνδεσης διαφόρων ειδών (κλιματιστικά μηχανήματα, συναγερμός, UPS) που βρίσκονται στο κτίριο επί των οδών Εθνικής Αντιστάσεως 2 και Τσαμαδού στον Πειραιά, και επανατοποθέτησης τους στο νέο κτίριο  επί των οδών Αιγάλεω 5 και Κάστορος στον Πειραιά, που πρόκειται να μεταστεγαστούν οι υπηρεσίες  της ΠΕ Πειραιώς, της ΠΕ Νήσων και οι κοινές υπηρεσίες των ΠΕ Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και για την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών, όπου απαιτούνται, συνολικού προϋπολογισμού  6.300,00€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του ν. 4412/2016,όπως αναλυτικά περιγράφονται  οι τεχνικές προδιαγραφές στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α της παρούσας Πρόσκλησης, η οποία και χωρίζεται σε τρείς (3) ΟΜΑΔΕΣ. 

ΟΜΑΔΑ Α: Αφορά την αποξήλωση δύο κλιματιστικών μηχανημάτων που βρίσκονται στο κτίριο επί των οδών Εθνικής Αντιστάσεως 2 και Τσαμαδού στον Πειραιά, και την επανατοποθέτησή τους σε πλήρη λειτουργία στο νέο κτίριο επί των οδών Αιγάλεω 5 και Κάστορος στον Πειραιά, στον 4ο όροφο, στον χώρο που θα λειτουργήσει το νέο Computer Room. Ο προϋπολογισμός της ΟΜΑΔΑΣ Α είναι 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΟΜΑΔΑ Β: Αφορά την  αποξήλωση του συστήματος συναγερμού, που λειτουργεί στο computer room του κτιρίου επί των οδών  Εθν. Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού στον Πειραιά , την μεταφορά και την εγκατάστασή του στο computer room του νέου κτιρίου επί των οδών Αιγάλεω 5 και Κάστορος στον Πειραιά. Ο προϋπολογισμός της ΟΜΑΔΑΣ Β  είναι  300,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΟΜΑΔΑ Γ: Αφορά την αποσύνδεση του συστήματος αδιάλειπτης παροχής ισχύος UPS (MGE EATON Powerware PW9155-10i-N-10-32*9h-MBS), που είναι εγκατεστημένο στο computer room του κτιρίου που βρίσκεται επί των οδών  Εθν. Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού στον Πειραιά , την μεταφορά και εγκατάστασή του στο computer room του νέου κτιρίου, επί των οδών Αιγάλεω 5 και Κάστορος στον Πειραιά  στον 4ο όροφο , καθώς και την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών. Ο προϋπολογισμός της ΟΜΑΔΑΣ Γ  είναι  4.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός και για τις τρείς (3) ΟΜΑΔΕΣ είναι 6.300,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Προσφορά μπορεί να υποβληθεί για μία (1) ΟΜΑΔΑ, για δύο (2) ΟΜΑΔΕΣ ή και για τις τρείς (3) ΟΜΑΔΕΣ.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά, βάσει της τιμής σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ ανά ΟΜΑΔΑ, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει την ανώτατη εκτιμώμενη αξία ανά ΟΜΑΔΑ και καλύπτονται οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές για κάθε ΟΜΑΔΑ όπως αυτές περιγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α της παρούσας Πρόσκλησης.

Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογιζόμενη κάθε φορά δαπάνη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Προσφορά που δεν καλύπτει το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών ανά ΟΜΑΔΑ  στην οποία  συμμετέχουν, όπως αυτές περιγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α της παρούσας πρόσκλησης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Τμήμα Προμηθειών, Εθνικής Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, Τ.Κ. 18531, Πειραιάς 2ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την 21-11-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

Attachments:
ΑρχείοΜέγεθος αρχείουΤελευταία Επεξεργασία
Download this file (181109_metafora_klima.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ333 kB2018-11-09 12:50
Download this file (181109_aposindesi_oikonomiki.doc)ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ80 kB2018-11-09 12:50
A- A A+
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο patt.gov.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.