wrapper

Έχει δημοσιευτεί η 6η τροποποίηση της υπ' αριθμ. 13158/2017 (Β'4302) Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020», όπως αυτή δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (4996 Β΄/12-11-2020) και αναρτήθηκε στο Διαύγεια (ΩΤΦΓ4653ΠΓ-5ΥΥ).

Eπισημαίνεται ότι οι αλλαγές της 6ης τροποποίησης αφορούν:
 
Τροποποίηση άρθρου 25
Παράγραφος 9:  Καθορίζεται πως το αίτημα τροποποίησης υποβάλλεται εγγράφως σε δύο αντίτυπα (ΔΑΟΚ – ΔΑΟΠ) εντός προθεσμίας δέκα εργάσιμων ημερών από την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής αίτησης τροποποίησης.
 
Παράγραφος 14.1: Η τροποποίηση έγκειται στην προσθήκη των φυτειών στην ευνοϊκή διάταξη περί μη υποβολής αιτήματος τροποποίησης στις περιπτώσεις αλλαγής χωροθέτησης.
 
Παράγραφος 14.2.1: Αλλαγή έκφρασης για βελτίωση κατανόησης (αποσαφήνιση).
 
Τροποποίηση άρθρου 26
Παράγραφος 5: Καθορίζεται πως το αίτημα πληρωμής υποβάλλεται εγγράφως σε δύο αντίτυπα (ΔΑΟΚ – ΔΑΟΠ) εντός προθεσμίας δέκα εργάσιμων ημερών από την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής αίτησης τροποποίησης.
 
Παράγραφος 10: Κατά τη διάρκεια των έκτακτων μέτρων λόγω του COVID 19, δίνεται η δυνατότητα μη διενέργειας επιτόπιας επίσκεψης εφόσον οι αιτούμενες δαπάνες δεν ξεπερνούν το 50% της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης.
 
Παράγραφος 18: Ο αριθμός ΣΒΕΛ αποτυπώνεται με ευθύνη της επιτροπής παρακολούθησης  (και όχι του κατασκευαστή ή αντιπροσώπου / εμπόρου). Η υποχρέωση ανάγλυφης αποτύπωσης του αριθμού ΣΒΕΛ και όχι του αριθμού σειράς, περιορίζεται στα παρελκόμενα του ελκυστήρα, συρόμενα ή αναρτώμενα, συγχρηματοδοτούμενης αξίας άνω των 1.000 ευρώ.
 
Τροποποίηση άρθρου 28: Επαναφέρεται εδάφιο που εκ παραδρομής είχε διαγραφεί με την προηγούμενη τροποποίηση και προσδιορίζεται ότι γίνεται κατά προτεραιότητα επιλογή υπαλλήλων με προγενέστερη εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα επενδυτικά προγράμματα.
 
Τροποποίηση Παραρτήματος 11
Παράγραφος 3.5: Για την απόδειξη της ιδιότητας του επαγγελματία αγρότη προσκομίζεται η βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ). Καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας.
 
Παράγραφος 5: Στην περίπτωση όπου λόγω των μέτρων για την καταπολέμηση του COVID 19 δεν διενεργείται επιτόπια επίσκεψη, διευκρινίζεται ότι πρέπει να προσκομίζονται φωτογραφίες των επενδυτικών δαπανών.
 
Παράγραφος 5.1.2: Απλουστεύτηκε η διαδικασία και δεν απαιτείται η προσκόμιση θεωρημένου συγκριτικού πίνακα λειτουργικότητας και προδιαγραφών, όταν η επένδυση έχει υλοποιηθεί σύμφωνα με την έγκριση. Σε περίπτωση διαφοροποίησης απαιτείται η προσκόμιση θεωρημένου συγκριτικού πίνακα λειτουργικότητας και προδιαγραφών σύμφωνα με τον οποίον οι εγκαταστάσεις τηρούν τις κατά περίπτωση εθνικές προδιαγραφές ή/και κοινοτικά πρότυπα.
 
Παράγραφοι 5.5.3 και 5.6.3: Αυξήθηκε το αποδεκτό διάστημα της έκδοσης του δελτίου ταξινόμησης από την άδεια κυκλοφορίας από τους 36 στους 48 μήνες, στα δικαιολογητικά πληρωμής προκειμένου να είναι σύμφωνο με παλαιότερη τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου.
 
Παράγραφος 5.8.6: Απλουστεύτηκε η διαδικασία και δεν απαιτείται η προσκόμιση της διάταξης του εξοπλισμού που ενσωματώνεται εντός του χώρου σταβλισμού, όταν η επένδυση έχει υλοποιηθεί σύμφωνα με την έγκριση. Στην περίπτωση διαφοροποίησης, υποβάλλεται βεβαίωση της οικείας ΔΑΟΚ ότι οι εγκαταστάσεις μετά την ενσωμάτωση του εξοπλισμού τηρούν τις κατά περίπτωση εθνικές προδιαγραφές ή/και κοινοτικά πρότυπα.
 
Παράγραφος 6.2.11: Επικαιροποιήθηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των εξόδων της άδειας δόμησης.
 
Παράγραφος 8 (νέα): Προστέθηκε η υποχρέωση υποβολής τεχνικής έκθεσης στις περιπτώσεις που κατά την υλοποίηση έχουν επέλθει μεταβολές στα κριτήρια βαθμολογίας 4.1 (επενδύσεις σε σταβλικές εγκαταστάσεις - επενδύσεις σε εγκατάσταση νέων φυτειών), 5.1 (επενδύσεις σε συγκεκριμένο εξοπλισμό στη ζωική παραγωγή - μείωση του δείκτη τυπικής απόδοσης προς ΜΑΕ), 6.1 (επενδύσεις που αφορούν εγκαταστάσεις ή/και εξοπλισμό για την προετοιμασία ή/και συσκευασία ή/και πρώτη πώληση της παραγωγής) και 7.1 (καινοτόμες επενδύσεις).

 

Ακολουθεί το κείμενο της Τροποποίησης:

Attachments:
ΑρχείοΜέγεθος αρχείουΤελευταία Επεξεργασία
Download this file (6η Τροπ. ΥΑ 5694_5-11-2020 (ΩΤΦΓ4653ΠΓ-5ΥΥ).PDF)6η Τροπ. ΥΑ 5694_5-11-2020 (ΩΤΦΓ4653ΠΓ-5ΥΥ).PDF538 kB2020-11-18 10:12
Download this file (6η Τροπ. ΥΑ 5694_5-11-2020 (ΦΕΚ 4996 Β_12-11-2020).pdf)6η Τροπ. ΥΑ 5694_5-11-2020 (ΦΕΚ 4996 Β_12-11-2020).pdf121 kB2020-11-18 10:12
A- A A+
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο patt.gov.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.