wrapper

Σας ενημερώνουμε ότι στο (ΦΕΚ 74/τ.Α'/26-03-2014) άρθ.1 κεφ. Α’ δημοσιεύθηκε ο Ν.4250/2014, ο οποίος τροποποιεί τον Ν.2690/1999  (ΦΕΚ45/τ.Α'/09-03-1999).

Πιο συγκεκριμένα, από τις 26/03/2014 με τη δημοσίευση του Ν.4250/2014 καταργείται η απαίτηση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων εγγράφων από τους ενδιαφερόμενους, στο σύνολο των συναλλαγών τους με το Δημόσιο Τομέα και αντικαθίσταται από την υποβολή απλών ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων τα οποία πλέον ΔΕΝ χρειάζεται να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986.

Δείτε την σχετική ανακοίνωση.

Α. ΤΜΗΜΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι στις 27-10-2014 δημοσιεύθηκε η Κ.Υ.Α. 146896 (Φ.Ε.Κ. 2878/Β’/2014) με τίτλο: «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις», η οποία καταργεί την ΚΥΑ 43504/2005 καθώς και την ΚΥΑ 150559/2011, όπως ισχύει. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τη παρακάτω αίτηση, συνοδευόμενη από την αντίστοιχη Δήλωση και τα σχετικά δικαιολογητικά, κατά περίπτωση:

  1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV - ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ
  2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - ΔΗΛΩΣΗ B1- ΝΕΑ ΕΡΓΑ
  3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  IV - ΔΗΛΩΣΗ B2-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
  4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
  5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
  6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Β. ΤΜΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

Τα δικαιολογητικά, που ορίζονται από την υπ’αρ.οικ.483/35/Φ.15/2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ158/Β΄/2012) κατ’ εξουσιοδότηση του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α΄/2011), για έκδοση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας μεταποιητικών μονάδων υψηλής όχλησης:

  1. Ερωτηματολόγιο του Ν.3982/2011

Ακολουθούν τα σχετικά έντυπα.

A- A A+