Περιφερειάρχης Αττικής: Πατούλης Γεώργιος

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Σας καλωσορίζω στη νέα, ανανεωμένη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής.

Μέσα από αυτή, μπορείτε να δείτε ολο το έργο που επιτελείται για να πάμε μπροστά την Αττική μας, για να κάνουμε την καθημερινότητά μας καλύτερη και να δημιουργήσουμε το μέλλον που θέλουμε και μας αξίζει.

Χρηστικές πληροφορίες και καινοτόμες εφαρμογές που διευκολύνουν τη σχέση μας με τον πολίτη, πλούσιο πολιτιστικό και ενημερωτικό περιεχόμενο, αλλά και αξιόπιστη πληροφόρηση για ό,τι συμβαίνει στην Περιφέρεια Αττικής, είναι διαθέσιμα σε κάθε επισκέπτη, μεσα από ένα φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον.

Το ψηφιακό μέλλον είναι εδώ και η Περιφέρεια Αττικής μπαίνει στην πρώτη γραμμή των τεχνολογικών εξελίξεων.

Καλή πλοήγηση,

Γιώργος Πατούλης
Περιφερειάρχης Αττικής

  ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ

  Προμήθεια 42 επιβατικών αυτοκινήτων για την κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας Αττικής

  7 Ιανουαρίου, 2022|

  H Περιφέρεια Αττικής – Γενική Δ/νση Οικονομικών, Διεύθυνση Οικονομικών ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών, έχοντας υπόψη την υπ’ αρ. 2675/2021 (ΑΔΑ: 6Χ917Λ7-ΓΝΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

  Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων της πρώην ελαιουργικής στο Ο.Τ. 110 του Δήμου Ελευσίνας

  30 Δεκεμβρίου, 2021|

  Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης

  Τεχνικός σύμβουλος της πράξης «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Ύδρας»

  16 Δεκεμβρίου, 2021|

  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑ Ε2751,κωδικός 2021ΣΕ27510005 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 233.715,08 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Νήσων (Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ)

  Μελέτη οδικής ασφάλειας στον οδικό άξονα ΡΟΥΦ-ΠΕΡΑΜΑ-ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ

  15 Δεκεμβρίου, 2021|

  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΕ  9762.07.046 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 59.938,61 €  (χωρίς Φ.Π.Α) Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά (Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ &

  Οριοθέτηση ρεμάτων Νήσου Σαλαμίνας

  15 Δεκεμβρίου, 2021|

  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ίδιοι Πόροι Περιφέρειας Αττικής, Κ.Α.Ε. 9785.08.003 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  748.810,40  € (με Φ.Π.Α. 24%) Η Περιφέρεια Αττικής  προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την σύναψη  σύμβασης εκπόνησης της

  Εργασίες άρσης καταπτώσεων πρανών ρεμάτων Περιφέρειας Αττικής, έτη 2020-2021

  15 Δεκεμβρίου, 2021|

  Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες Άρσης Καταπτώσεων

  Ενημέρωση σχετικά με έκδοση Κ.Υ.Α αναφορικά με μέτρα προστασίας και κανόνες λειτουργίας δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης (ΦΕK 5673/Β/4-12-2021 )

  8 Δεκεμβρίου, 2021|

  Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η με αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ. 75414/3-12-2021 (ΦΕΚ 5673/Β/4-12-2021) Κοινή Υπουργική Απόφαση, με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω

  Επιβολή Προστίμου για απουσία ενδείξεων και ελλιπείς ενδείξεις

  8 Δεκεμβρίου, 2021|

  Με την υπ’ αριθμ. E.M. 692/8-12-2021 απόφαση του Αν. Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους δυο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2500,00

  Παύση προγράμματος καταπολέμηση κουνουπιών ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών

  7 Δεκεμβρίου, 2021|

  Σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα εργασιών για την καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα του Κεντρικού Τομέα Αθηνών παύει από την Τετάρτη 08-12-2021, λόγω των καιρικών

  Επιβολή προστίμου για έλλειψη ένδειξεων

  7 Δεκεμβρίου, 2021|

  Με την υπ. αρ. πρωτ.5618/23-11-2021 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500 € (πεντακοσίων ευρώ ) στην επιχείρηση "ΑΦΟΙ

  Επιβολή προστίμου για έλλειψη ένδειξεων

  7 Δεκεμβρίου, 2021|

  Με την υπ. αρ. πρωτ.5750/01-12-2021 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500 € (πεντακοσίων ευρώ ) στην επιχείρηση "ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ

  Εργασίες αναβάθμισης του κεντρικού ιστότοπου της Περιφέρειας Αττικής

  3 Δεκεμβρίου, 2021|

  Σας ενημερώνουμε ότι από την Παρασκευή 03/12/2021 ώρα 17:00 έως και το Σάββατο 04/12/2021 ώρα 21:00 θα πραγματοποιηθούν εργασίες αναβάθμισης του διαδικτυακού τόπου της Περιφέρειας

  Ενημέρωση για ολοκλήρωση καθαρισμών σε ρέματα των δήμων Πεντέλης, Αγίου Δημητρίου και Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας (29/11/2021)

  1 Δεκεμβρίου, 2021|

  Ολοκληρώθηκε η απομάκρυνση 3 πεσμένων δέντρων και ο καθαρισμός του ρέματος Πικροδάφνης από την οδό Κέκροπος έως την οδό Ευρυτανίας του Δήμου Αγίου Δημητρίου(Συντεταγμένες σε

  Ενημέρωση για τον καθαρισμό ρεμάτων στην Π.Ε. Ανατολικής Αττικής από 8 έως 26 Νοεμβρίου 2021

  29 Νοεμβρίου, 2021|

  Σας ενημερώνουμε ότι κατά το διάστημα 8 έως 26 Νοεμβρίου ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ εργασίες καθαρισμού σε τμήματα ρεμάτων των Δήμων Διονύσου και Ωρωπού ως εξής: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ:

  Ενημέρωση για τον καθαρισμό ρεμάτων στην Π.Ε. Ανατολικής Αττικής από 1 έως 5 Νοεμβρίου 2021

  9 Νοεμβρίου, 2021|

  Στο πλαίσιο της τακτικής σας ενημέρωσης για τον καθαρισμό των ρεμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής καθώς και για την εισαγωγή στοιχείων στο «Παρατηρητήριο για

  Ενημέρωση για τον καθαρισμό ρεμάτων στην Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών 6 Νοεμβρίου 2021

  8 Νοεμβρίου, 2021|

  Ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός του ρέματος Χαλανδρίου από την οδό Σολωμού έως την οδό Κώστα Βάρναλη του Δήμου Χαλανδρίου(Συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87 από Χ = 481882.926 

  Ενημέρωση για τον καθαρισμό ρεμάτων στην Π.Ε. Ανατολικής Αττικής από 25 έως 29 Οκτωβρίου 2021

  2 Νοεμβρίου, 2021|

  Σας ενημερώνουμε ότι κατά το διάστημα 25 έως 29 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκανεργασίες καθαρισμού σε τμήματα ρεμάτων των Δήμων Αχαρνών, Διονύσου, Ραφήνας-Πικερμίου και Ωρωπού ως εξής: ΔΗΜΟΣ

  Ενημέρωση για τον καθαρισμό ρεμάτων στην Π.Ε. Ανατολικής Αττικής από 18 έως 22 Οκτωβρίου 2021

  25 Οκτωβρίου, 2021|

  Σας ενημερώνουμε ότι κατά το διάστημα 18 έως 22 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν εργασίες καθαρισμού σε τμήματα ρεμάτων των Δήμων Αχαρνών, Διονύσου, Ραφήνας-Πικερμίου και Ωρωπού ως εξής:

  ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER