Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γευμάτων και σνακ για την κάλυψη των αναγκών των ομάδων εργασίας α) για τον καθορισμό των εκλογικών τμημάτων και των καταστημάτων ψηφοφορίας και β) για την παραλαβή εκλογικού υλικού και τη διεξαγωγή εργασιών ενόψει των προσεχών εκλογών, για την ανάδειξη των Δημοτικών και Περιφερειακών αρχών που θα διεξαχθούν τον Οκτώβριο του 2023.

Καλούμε όσους οικονομικούς φορείς επιθυμούν, να υποβάλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές στη Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Κ. Τ. Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 80-88, 3ος όροφος, γραφείο 311, τη Δευτέρα 18/9/2023 και μέχρι ώρα 14:00 μ.μ., ενώπιον της Ειδικής Πενταμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων που διενεργούνται ενόψει των Περιφερειακών & Δημοτικών Εκλογών που θα διεξαχθούν τον Οκτώβριο 2023, για την προμήθεια γευμάτων και σνακ, σύμφωνα με τη συνημμένη πρόσκληση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 158,63 KB15/09/23 03:56:38