Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση τριάντα πέντε (35) υπαλλήλων για την υποβοήθηση του έργου της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών (Δ.Ο.Κ.Κ.). Η χρονική διάρκεια των αποσπάσεων είναι τρία (3) έτη, με δυνατότητα παράτασης για το ίδιο χρονικό διάστημα (ήτοι 3+3 έτη).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 07/06/2013 – 12/07/2013

Έγγραφο Δ.Ο.Κ.Κ_ΥΠΕΚΑ PDF 88,57 KB18/08/21 10:54:31