Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ανακοινώνει την πρόθεσή της να προβεί σε κάλυψη μίας κενής θέσης στο οργανόγραμμά της, με μετακίνηση ή απόσπαση δημοσίου υπαλλήλου ή ΙΔΑΧ από το δημόσιο τομέα ή ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 19/11/2014 – 10/12/2014

Έγγραφο ΕΔΑ_ΠΚΜ PDF 820,99 KB18/08/21 11:55:02