Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλύμνου, Νομού Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ενδιαφέρεται να καλύψει συνολικά τρεις (3) θέσεις με το πρόγραμμα Εθελοντικής Κινητικότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.4223/2013, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 48 του Ν. 4274/2014 (ΦΕΚ 174 Α) και το Άρθρο 92 του ψηφισθέντος από την 27/11/2014 νομοσχεδίου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 11/12/2014 – 19/12/2014.