Στο πλαίσιο της Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας, ο Δήμος Χαλανδρίου του Νομού Αττικής επιθυμεί να καλύψει εκατόν πενήντα μία (151) θέσεις με προσωπικό μόνιμο ή ΙΔΑΧ από άλλους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 11/12/2014 – 19/12/2014

Έγγραφο Δ_Χαλανδρίου PDF 431,93 KB18/08/21 11:59:11