Ο Δήμος Αγαθονησίου, Νομού Δωδεκανήσου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη πέντε (5) οργανικών θέσεων προσωπικού με μετάταξη μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων, από άλλους Ο.Τ.Α. ,
Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες και ΝΠΔΔ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 03/09/2013 – 31/10/2013

Έγγραφο Δ_Αγαθονησίου PDF 196,36 KB18/08/21 11:01:57