Ο Δήμος Κάσου, Νομού Δωδεκανήσου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη δώδεκα (12) οργανικών θέσεων προσωπικού με μετάταξη μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων , από άλλους Ο.Τ.Α. , Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 05/07/2013 – 30/08/2013

Έγγραφο Δ_Κάσου PDF 114,86 KB18/08/21 10:56:19