Ο Δήμος Μεταμόρφωσης, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη τριάντα τριών (33) οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού με μετάταξη υπαλλήλων από άλλους ΟΤΑ, Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 03/09/2013 – 07/10/2013

Έγγραφο Δ_Μεταμόρφωσης PDF 150,08 KB18/08/21 11:01:28