Ο Δήμος Νέστου Νομού Καβάλας, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη πέντε (5) θέσεων προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων με μετάταξη μονίμων υπαλλήλων από ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, Υπουργεία Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 23/07/2013 – 30/09/2013

Έγγραφο Δ_Νέστου PDF 123,28 KB18/08/21 11:00:35