Ο Δήμος Πάρου Νομού Κυκλάδων προτίθεται να προβεί στην κάλυψη είκοσι τεσσάρων (24) θέσεων προσωπικού με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ ή Δημόσιες Υπηρεσίες.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 26/08/2013 – 06/09/2013

Έγγραφο Δ_Πάρου PDF 145,94 KB18/08/21 11:00:20