Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), που εδρεύει στην Αθήνα, βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 του ΠΔ 99/2008, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο δωδέκατο του ν.4296/2014.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 27/10/2014 – 10/01/2015

Προκήρυξη ΕΟΑΝ PDF 232,55 KB18/08/21 12:01:16