Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής οργανικής θέσης Νευρολόγου, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και με τριετή θητεία.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: Έναρξη 19/01/2023, Λήξη 07/02/2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 63,25 KB12/01/23 04:01:03