Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής οργανικής θέσης ιατρού, ειδικότητας Παιδοψυχίατρου, κατηγορίας ΠΕ, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και με τριετή θητεία που δύναται να ανανεώνεται.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
Έναρξη: 8/12/2023,
Λήξη: 27/12/2023

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚHΡΥΞΗΣ PDF 327,38 KB30/11/23 04:46:33