Προκήρυξη για την πλήρωση, με επιλογή, έξι (06) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού ναυτικών ειδικοτήτων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ως εξής:

α) Για τον Πλοηγικό Σταθμό Πειραιά:

– Δύο (02) θέσεις του κλάδου Κυβερνητών πλοηγίδων

β) Για τον Πλοηγικό Σταθμό Θεσσαλονίκης:

– Δύο (02) θέσεις του κλάδου Μηχανοδηγών πλοηγίδων

γ) Για τον Πλοηγικό Σταθμό Ρόδου:

– Μια (01) θέση του κλάδου Κυβερνητών πλοηγίδων

– Μια (01) θέση του κλάδου Μηχανοδηγών πλοηγίδων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ PDF 831,88 KB11/06/24 03:17:50