Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση εννέα (09) κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του Κλάδου Αρχιπλοηγών – Πλοηγών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως εξής:
– Πέντε (05) θέσεις για τον Πλοηγικό Σταθμό Πειραιά
– Μία (01) θέση για τον Πλοηγικό Σταθμό Θεσσαλονίκης
– Μία (01) θέση για τον Πλοηγικό Σταθμό Βόλου
– Δύο (02) θέσεις για τον Πλοηγικό Σταθμό Ρόδου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ PDF 479,33 KB06/02/24 01:10:50