Προκηρύσσουμε τη θέση ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Πολιτισμού: Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (αρ. 62, Π.Δ. 4/2018).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 751,57 KB20/06/24 01:52:20