Το Υπουργείο Εσωτερικών με το άρθρο 48 του ν.4274/2014 (ΦΕΚ Α’ 147) δίνει νέα χρονική περίοδο εφαρμογής του Προγράμματος Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας, με την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής των εργαζομένων να δύναται να πραγματοποιηθεί από την 15η Ιουλίου έως και την 29η Αυγούστου.

Το Υπουργείο Εσωτερικών ήδη  έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του (www.ypes.gr ) τα αιτήματα των φορέων υποδοχής, που είχαν υποβληθεί σύμφωνα με την αρχική διατύπωση του εδαφίου β΄ της παρ.1 του άρθρου 30 του ν. 4223/2013 (Α΄287) και δεν έχουν ήδη ικανοποιηθεί στο πλαίσιο της προηγούμενης εφαρμογής του Προγράμματος.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 15/07/2014 – 29/08/2014

Έγγραφο Υπ.Εσωτερικών PDF 213,04 KB18/08/21 11:40:47