Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 2 «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου με τίτλο «Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων στις περιοχές Αγ. Άννας-Γεροβουνού Δήμου Αχαρνών» στο Ε.Π. «Αττική» και για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 24/12/2014 – 02/01/2015

Έγγραφο ΕΦΑ_ΑΝ_ΑΤΤΙΚΗΣ PDF 1,26 MB18/08/21 12:00:01