Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση του υποέργου 3 «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου με τίτλο «Κατασκευή δικτύων απορροής ομβρίων υδάτων δήμου Παιανίας. Β΄φάση» στο Ε.Π. «Αττική» και για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 24/12/2014 – 02/01/2015

Έγγραφο ΕΦΑ_ΑΝ_ΑΤΤΙΚΗΣ PDF 1,25 MB18/08/21 12:00:04