Η ΚΣΤ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΤΕ Λογιστή για χρονικό διάστημα ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως το τέλος του έργου, εφόσον αυτό συνεχισθεί, για την υλοποίηση του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ 2007-2013 1ου Υποέργου, «Επανέκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Κυθήρων» της πράξης «Επισκευή, Διαρρύθμιση και Επανέκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Κυθήρων», με κωδικό MIS 452124, στο Ε.Π. «Αττική» του Ε.Σ.Π.Α 2007-2013 και θα εκτελεστεί με αυτεπιστασία από την ΚΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, που εδρεύει στον Πειραιά του Νομού Αττικής.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 20/05/2014 – 29/05/2014

Έγγραφο ΚΣΤ ΕΠΚΑ PDF 547,04 KB18/08/21 11:31:26