Η Β’ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη  εργατοτεχνικού προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου «Κατασκευή αγωγών ακαθάρτων και εξωτερικών συνδέσεων στην περιοχή Πάτημα ΙΙ του δήμου Χαλανδρίου» στο Ε.Π. «Αττική» και για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 17/01/2014 – 23/01/2014

Έγγραφο Β'ΕΠΚΑ PDF 297,04 KB18/08/21 11:15:05