Η Β’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης – ενός (1) ατόμου κλάδου (ΔΕ) Τεχνικός Συντήρησης Αρχ/των & Έργων Τέχνης – με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ορισμένου χρόνου  και για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων του ενταγμένου στο Ε.Π. «Αττική 2007-2013» έργου (ΕΣΠΑ) «Διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς από πλατεία Ιλίου έως συμβολή αγωγού Ευπυρίδων»

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 06/08/2013 – 12/08/2013

Έγγραφο Β'ΕΠΚΑ PDF 465,56 KB18/08/21 10:59:07