Το Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού / Πλοιάρχων (ΚΕΣΕΝ/Π) του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής προτίθεται να προσλάβει, για την κάλυψη των αναγκών του εκπαιδευτικού έτους 2024-2025, ωρομίσθιους καθηγητές, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν.4504/2017, ως ισχύουν, των άρθρων 9 και 10 του ν. 2026/1992 (Α΄ 43), σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του ν. 4765/2021 (Α΄6) και σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 2904.4/44595/2024/17-6-2024 Απόφαση ΥNANΠ/ΔΔΥ 4ο.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 574,93 KB20/06/24 12:32:13