Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΕΔ Α ΠΝΑ) προκειμένου να συμπληρώσει τη στελέχωσή της, ενδιαφέρεται να προβεί σε μετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων με μόνιμη σχέση εργασίας ή αορίστου χρόνου, από τον Δημόσιο Τομέα ή τους Φορείς του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2α του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1α του Ν.3614/2007 ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007) καθώς και με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4128/2013 (ΦΕΚ 51/Α/28-2-2013).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 29/08/2013 – 31/10/2013

Έγγραφο ΕΔΑ_Ν_ΑΙΓΑΙΟΥ PDF 78,46 KB18/08/21 11:03:11