Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες στελέχωσης των γραμματειών των
Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας με αποσπάσεις από Υπουργεία, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ
βάσει των διατάξεων του άρθρου 65 του ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α) και παρατείνει
την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έως και τις 30-8-2013.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 16/07/2013 – 30/08/2013

Έγγραφο ΙΚΑ PDF 238,21 KB18/08/21 10:58:42