Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) κενής οργανικής θέσης ενός (1) Ειδικού Συμβούλου Ιατρού, Ειδικότητας Καρδιολόγου, κατηγορίας ΠΕ, με τριετή (3) θητεία, στο Αιγινήτειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 10/10/2013 – 29/10/2013