Το Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου καθορίζει το συνολικό αριθμό των Ελλήνων σπουδαστών/ σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και Μηχανικών κατά το εκπαιδευτικό έτος 2014-2015, σε 1192 (694 Πλοίαρχοι και 498 Μηχανικοί).

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών Πρώτης Γενικής Κατηγορίας : 13/06-16/07/2014

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών Δεύτερης Γενικής Κατηγορίας:13/06-14/08/2014

Παράταση Προθεσμίας PDF 366,32 KB18/08/21 11:35:26