Η Στρατολογική Υπηρεσία Αττικής καλεί τους στρατευσίμους που γεννήθηκαν το έτος 1996 (ανήκοντες στην κλάση 2017) όπως καταθέσουν Δελτίο Απογραφής στις Στρατολογικές Υπηρεσίες του τόπου διαμονής τους ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Προθεσμία υποβολής Δελτίων Απογραφής: 02/01/2014 – 31/03/2014

Πρόσκληση PDF 57,85 KB18/08/21 11:12:53
Ενημερωτικό Έντυπο PDF 35,38 KB18/08/21 11:12:53