Η Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου (ΕΠΜΑΣ), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 68 του Ν.3528/2007, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση τριών (3) υπαλλήλων (μόνιμοι ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου), κατηγορίας/ειδικότητας ΥΕ Νυκτοφυλάκων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 23/10/2014 – 14/11/2014

Έγγραφο ΕΠΜΑΣ PDF 184,81 KB18/08/21 11:49:08