Η Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων (Ν.Π.Δ.Δ.) που εδρεύει στο νησί των Κυθήρων, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη δύο (2) κενών οργανικών θέσεων με μετάταξη υπαλλήλων από Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού, Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες.
Για τον λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο γραφείο της Επιτροπής, Ταχ. Δ/νση: Κύθηρα Τ.Κ. 80100.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 25/09/2013 – 30/10/2013

Έγγραφο Δ_Κυθήρων PDF 130,64 KB18/08/21 11:03:41