Τα αποτελέσματα της Προκήρυξης πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου «προληπτική συντήρηση και αποθήκευση του συνόλου των αντικειμένων ιστορικής σημασίας και των έργων τέχνης από το εσωτερικό του ανακτόρου στο Τατόι» με κωδικό ΟΠΣ 339432 το οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2007-2013», εμφανίζονται στο κάτωθι αρχείο :

Έγγραφο ΥΠ.ΠΟ. PDF 237,18 KB18/08/21 10:59:41