Η Β’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων του ενταγμένου στο Ε.Π. «Αττική 2007-2013» έργου (ΕΣΠΑ) «Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων και χάραξης της επαρχιακής οδού 40: Παιανία – Σπάτα – Λούτσα» και για χρονικό διάστημα (1,5) μηνών μεδυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 21/06/2013 – 28/06/2013

Έγγραφο Β' ΕΠΚΑ_Σπάτα PDF 415,06 KB18/08/21 10:53:52