Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, στο πλαίσιο εφαρμογής του μεταρρυθμιστικού πλαισίου που προσδιορίζεται για τη Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων από τις διατάξεις του ν.4150/2013 (ΦΕΚ 102 Α’), ανακοινώνει την πρόθεση να αποσπάσει προσωπικό του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Διοικητικού και/ή Οικονομικού, ΠΕ Περιβάλλοντος, για δύο (2) έτη, με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ακόμη έτος.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 11/07/2013 – 30/08/2013

Έγγραφο Υ_Ν_Α PDF 628,67 KB18/08/21 10:58:10