Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), ανεξάρτητη διοικητική Αρχή η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της ρύθμισης, του ελέγχου και της εποπτείας της αγοράς των τυχερών – ψυχαγωγικών παιγνίων, προτίθεται να προβεί στην περαιτέρω στελέχωση των Υπηρεσιακών της Μονάδων με απόσπαση υπαλλήλων από  υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 23/12/2013 – 24/01/2014

Έγγραφο Ε.Ε.Ε.Π. PDF 831,64 KB18/08/21 11:14:22