Γνωστοποιείται ότι δημοσιεύθηκε η Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. 9Κ/2018 (ΦΕΚ 20/28.6.2018, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα έξι (46) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 219,82 KB18/08/21 06:17:20