Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση για την φοίτηση στα μαθήματα απολυμαντών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.