Ο Δήμος Πάτμου , Νομού Δωδεκανήσου , Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη (15) θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων και κλάδων προσωπικού με μετάταξη υπαλλήλων από ΟΤΑ Α΄και Β΄ βαθμού, Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: από 15-11-2015 έως 15-12-2015