Ακολουθεί η σχετική Ανακοίνωση πρόσληψες ωρομίσθιων καθηγητών στο ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ.