Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το υποέργο «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του ενταγμένου στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020» έργου με τίτλο «Μετατόπιση συλλεκτήρα ομβρίων (ρέμα Πεύκης) στην οδό Αλατσάτων Δήμου Νέας Ιωνίας» που υλοποιείται με τη μέθοδο της ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ.

Η διάρκεια υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων για την κάλυψη των προκηρυσσόμενων θέσεων είναι από 29.10.2018 έως και 02.11.2018.

Ακολουθεί το αρχείο της Προκήρυξης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ PDF 989,77 KB18/08/21 06:53:34