Το Αιγινήτειο Νοσοκομείο προκηρύσσει την πλήρωση  οκτώ (8) κενών οργανικών θέσεων, ιατρών με τριετή (3) θητεία κατηγορίας ΠΕ, με δυνατότητα ανανέωσης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 23-12-2015 έως και 11-1-2016